SNERYDNING

Vinter vedligeholdelse hos Kongevejens Anlægsgartneri

Kongevejens Anlægsgartneri tilbyder på kontrakt at stå for snerydning og glatførerbekæmpelse for firmaer i Birkerød omådet.
Vi har en moderne maskinpark, med små og store maskiner som gør at
vi er meget fleksible og kan klare alle opgaver.

Hos KA foregår samarbejdet på følgende måde:

Vi fremsender i oktober ny kontrakt med beskrivelse af den service vi har aftalt, og med prisliste over timeløns satser for manuel og maskinel snerydning og glatførerbekæmpelse.

Hvert år opkræves tillige et standby-beløb som er afstemt efter 
kundens areal og den tid området ligger beslag på mandskab og
maskinel.  Standby beløbet dækker udgifter til klargøring af maskiner
og øvrige udgifter til et udrykningsklart mandskab. 

Hver måned fremsendes specificeret faktura over timer og materialer brugt på snerydning og glatførerbekæmpelse.

prom girl dressesSexy Dresses at Prom Dress Shop