TRÆFÆLDNING &     BESKÆRING

Træfældning og beskæring hos Kongevejens Anlægsgartneri

Træfældning drejer sig om professionelt udstyr og specialuddannet mandskab.
Når et træ skal fældes i en villahave, er der som oftest meget store værdier på spil - og her er det altafgørende at få fagfolk på opgaven.
Kongevejens Anlægsgartneri & Havedesign har mandskab, som er uddannet til at foretage fældning af sådanne vanskelige træer fra jorden såvel som fra toppen.
God rådgivning drejer sig om uddannet mandskab og mandskab med mange års erfaring samt interesse for træer.
God rådgivning er en betingelse for gode løsninger uanset om det handler om at fælde, beskære eller udtynde.
At vurdere hvorvidt et træ er sundt og stærkt nok til at indgå i haven eller
parkens fremtidsplaner kræver stor indsigt i træets indre og ydre signaler om trivsel.
Beskæring er en løbende proces og ikke noget man kun foretager med 5 års mellemrum eller når træet eller busken er begyndt at kaste for meget skygge.
Den løbende beskæring er i høj grad en opgave, som burde tages mere alvorligt og udføres af fagfolk.
Den ideelle fremgangsmåde er, at lade havens træer gennemgå med 1-2 års mellemrum. Som en særlig disciplin er der selvfølgelig beskæringen af frugtræer. Fruggtræsbeskæring er i hovedtræk noget med at give træet en flot facon samtidig med, at man udover grenvæksten jo også gerne vil have noget frugt. At skabe et frugttræ med en smuk facon kræver ikke bare viden, men også en vis kunstnerisk sans. De smukke skæve og krogede frugttræer er som regel ikke kommet til deres facon ad naturens vej. Form og facon er menneskeskabt og skabt over flere år.

prom girl dressesSexy Dresses at Prom Dress Shop